All Top Clean

Over Ons

Beleidsverklaring

Jaarlijks stelt de directie een nieuw, constructief actieplan op.

Hierin worden doelstellingen geformuleerd op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, worden nieuwe innovatieve diensten voorgesteld & worden er voldoende maatregelen getroffen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en te borgen

De zorg voor betere arbeidsomstandigheden is een verantwoordelijkheid van eenieder van ons. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de arbeidstaken, waarbij de zorg voor milieu en omgeving verzekerd blijft.

De directie van All Top Clean zorgt er voor dat d.m.v. opleiding, coaching, & informatie de doelstellingen, bepaald in het jaaractieplan, gewaarborgd zijn & blijven. Alle middelen die nodig zijn om dit te bereiken zullen ter beschikking worden gesteld.

All Top Clean zal alle wettelijke en door de klant opgelegde kwaliteits – en milieunormen respecteren bij het uitoefenen van haar activiteiten.

De directie zal er alles aan doen teneinde de processen binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan te passen en in de praktijk om te zetten.

De car-policy van All Top Clean is erop gebaseerd een fundamentele bijdrage te leveren tot het milieu.

Het is dan ook van primordiaal belang dat alle maatregelen worden genomen teneinde de risico’s, letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en dit voor onze medewerkers, derden en het milieu;

All Top Clean zal de nadruk leggen op duurzame tewerkstelling en ontwikkeling van onze medewerkers.  Praktisch werken we aan een goed opleidingsplan voor alle nieuwe medewerkers, refresh-trainingen voor onze vaste medewerkers en wordt het aankoopbeleid aangepast om de impact op milieu en mens zo klein mogelijk te behouden.

 

De directie